De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Nieuws
  • Twee nieuwe erfgoedsubsidies voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen

Twee nieuwe erfgoedsubsidies voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen

donderdag, 22 maart 2018

De provincieraad keurde op woensdag 21 maart twee nieuwe subsidiereglementen goed waarmee het provinciebestuur een stimulans biedt aan publieksgerichte projecten en investeringen die het Limburgse onroerend erfgoed herwaarderen, ontsluiten, herbestemmen of beheren in een brede context. Eén subsidie dient voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen, één gaat op zoek naar uitzonderlijke investeringsprojecten.

“Het provinciebestuur heeft het Limburgse erfgoed altijd beschouwd als een bron van authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Investeringen in erfgoed doen duidelijk veel meer dan het erfgoed bewaren. Ze versterken ons maatschappelijk weefsel, ze maken ons bewuster van wie we zijn en maken ons creatiever, innovatiever en weerbaarder,” legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit.

Erfgoedprojecten kunnen de sector inspireren én het toerisme stimuleren, wat investeringen in erfgoed erg belangrijk maakt. Met deze subsidies wil het provinciebestuur meer initiatieven stimuleren die cultuur, erfgoed en toerisme verbinden en naar unieke producten vertalen.

Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1.746.928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen is er jaarlijks 155.000,00 euro voorzien voor dezelfde periode.

Subsidie voor beperktere investeringen en projecten onroerend erfgoed

Het reglement voor onroerend-erfgoedprojecten verleent een subsidie tot 25.000,00 euro aan projecten en investeringen die erop gericht zijn het Limburgse onroerend erfgoed tijdelijk of langdurig te ontsluiten, te onderzoeken, te bewaren of te verzorgen.
Voor deze aanvragen zijn er jaarlijks twee indiendata, 1 april (uitzonderlijk uitgesteld naar 30 april voor de allereerste ronde) en 1 oktober. De Limburgse Commissie Onroerend Erfgoedbeleid formuleert hierop een advies aan de deputatie over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

E-xtra²: subsidie voor onderscheidende investeringsprojecten: van idee over begeleiding tot uitvoering

Het meest tot de verbeelding sprekende reglement is dat voor investeringsprojecten van meer dan 650.000,00 euro.
Het provinciebestuur gaat op zoek naar unieke projecten die willen investeren in een permanente en publieksgerichte infrastructuur of inrichting voor de herwaardering, de ontsluiting, de herbestemming, het beheer van onroerend erfgoed op een bovenlokaal niveau.

Voor E-xtra² zijn er twee indiendata per jaar, op 30 april en op 1 oktober. Voor 2018 is de eerst mogelijke indiendatum 1 oktober 2018.

Een project indienen gebeurt in twee fasen. In een eerste fase formuleert de commissie een advies aan de deputatie over welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring. De geselecteerde projecten komen op de shortlist en krijgen een subsidie van maximaal 20.000,00 euro en inhoudelijke begeleiding van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed om het dossier verder uit te werken tot een realistisch, concreet en uitvoerbaar project. In de tweede fase beoordeelt de commissie de ingediende projectdossiers en adviseert ze de deputatie over al dan niet goedkeuring en het bijhorende subsidiebedrag.

Het totaalbedrag van de investeringen in deze aanvragen moet meer dan 650.000,00 euro bedragen, waarvan de provincie maximaal 60 % voor haar rekening kan nemen. Andere overheden en partners nemen het saldo voor hun rekening.

Praktisch

Uitgebreide informatie van deze subsidiereglementen en de contactgegevens ...

Lees er meer over in het volledig persbericht.

  • Start
  • Nieuws
  • Twee nieuwe erfgoedsubsidies voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen