De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Veilig bewaren voor de toekomst

Een erfgoedinstelling of -vereniging heeft als taak erfgoed te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken en te ontsluiten voor het publiek. 

Als we voorwerpen op de verkeerde manier bewaren, raken ze beschadigd of verloren. Dan is onderzoeken en tentoonstellen binnen 50 jaar uitgesloten. Omgekeerd is bewaren alleen de moeite waard als we het erfgoed onderzoeken, gebruiken of tentoonstellen. 

Veroudering

Wist je dat je collectiestukken verouderen net als mensen? Het proces verloopt alleen trager:

 • textiel verbleekt
 • vernis wordt donkerder
 • papier wordt gelig en broos.

Ook hebben ze soms last van kwaaltjes:

 • metaal roest
 • hout beschimmelt
 • verflagen vertonen kleine barstjes.

Maar als je de stukken veilig hanteert en bewaart, kun je die problemen grotendeels voorkomen.

Veilig bewaren

Veilig bewaren = inventariseren + behoudsrichtlijnen naleven

Inventariseren

Inventariseren wil zeggen dat je een inventaris van jouw collectie opstelt en actueel houdt. Die inventaris is het belangrijkste instrument in jouw collectiebeheer, zelfs al beslaat jouw erfgoed maar één kamer.

Het bijhouden van een inventaris is nuttig om:

 • gegevens centraal bij te houden
 • voorwerpen gemakkelijk terug te vinden
 • bewijsstuk bij diefstal voor te leggen
 • checklist bij brand of wateroverlast bij de hand te hebben
 • hulp bij onderzoeken te bieden
 • tentoonstellingen samen te stellen
 • het volume van de collectie te bepalen bij verhuis
 • beroep te kunnen doen op het nood- en transitdepot van het provinciebestuur

Stel: je wilt graag een digitale inventaris bijhouden, maar je vindt de software daarvoor veel te duur. Dan biedt de provincie jou kosteloos het Erfgoedregister aan. 

Behoudsrichtlijnen

Behoudsrichtlijnen zijn vuistregels, die je helpen om schade aan een voorwerp te voorkomen en het verouderingsproces in te perken.

Er zijn richtlijnen voor:

 • temperatuur, luchtvochtigheid en verlichting
 • veiligheid
 • schoonmaak
 • insectenbestrijding
 • inrichting van de opslagruimte

Lijkt dat jou een hele boterham? Toch kun je met kleine aanpassingen en weinig geld al veel schade voorkomen.

Het hoofddoel van de depotwerking is om collectiebeheerders bij te staan met raad en daad. Dus heb je een vraag of probleem, neem contact met de depotconsulent

Leden van Monumentenwacht kunnen hiervoor terecht bij de Monumentenwachters-interieur.