De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Organisatiestructuur (lijst)

Provinciegriffier

Provinciegriffier
Kabinet Provinciegriffier
Griffie

Stafdiensten

Informatie en Communicatie
Studies en Projecten

Directie Ruimte

Steunpunt Sociale Planning
Beheerscel Ruimte
Wonen
Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland
Directie Omgeving - Afdeling Infrastructuur
Directie Omgeving - Afdeling Ruimtelijke Ordening
Directie Omgeving - Afdeling Milieu en Natuur

Directie Financiën

Beheerscel (Directie Financiën)
Afdeling Financiën

Directie HRM

Beheerscel (HRM)
Afdeling Personeelsdienst
Afdeling Loopbaanbegeleiding
Sociale Dienst

Directie Facilitair Beheer

Secretariaat (Directie Facilitair Beheer)
Administratieve en Financiële Cel (Directie Facilitair Beheer)
Klantenrelaties
IDPB
Afdeling Hospitality Diensten
Afdeling Gebouwen/Real Estate
Afdeling ICT
Centrale Aankoopdienst

Diensten Gouverneur

Federale Taken
Arrondissementscommissariaat Hasselt
Arrondissementscommissariaat Tongeren
Arrondissementscommissariaat Maaseik
Arrondissementscommissariaat Voeren

Diensten en instellingen met specifieke opdrachten

vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang

iva Onderwijs
iva Basisonderwijs
iva Secundair Onderwijs - Volledig Leerplan
iva Secundair Onderwijs - Volledig Leerplan (vervolg)
Internaten
Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs (PCVO)
Scholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL)
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
iva PLOT
Regionaal Technologisch Centrum vzw (RTC)
Limburgs Overleg Onderwijs en Arbeid vzw (LOOA)
Consortia Volwassenenonderwijs
Hogeschool PXL
cvo Limburgse Lerarenopleidingen (cvo LIMLO)
Provinciale Commissie Studiebeurzenstichting Limburg

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Provinciaal Domein Dommelhof
Mijnerfgoed
iva Beeldenproject
Monumentenwacht Limburg

Grindcel

Provinciaal Natuurcentrum
cvba Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen
Provinciedomein Nieuwenhoven
Provinciedomein Rullingen
Provinciedomein Hageven

Toerisme Limburg vzw
POM Limburg
Provinciedomein Bokrijk
pcfruit vzw
Het Domein Bokrijk vzw

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Adressenbestand

Nieuws

maandag, 08 januari 2018
Provincieraad
Blijf op de hoogte van de recentste provinciale ontwikkelingen en woon de provincieraadszitting van 17 januari 2018 bij. De zitting start om 17 uur in de provincieraadzaal van het...
maandag, 18 december 2017
Limburg Lezingen - Dirk Rochtus - De macht van Duitsland
Limburg lezingen nodigt op dinsdag 30 januari Dirk Rochtus uit.  In zijn lezing "De macht van Duitsland" brengt hij een historische schets van Duitsland. Hij licht het huidige...
woensdag, 29 november 2017
Doortocht Winterbeek in Hoeselt
Als grootste waterbeheerder in Limburg bindt het provinciebestuur voortdurend de strijd aan tegen wateroverlast. Om overstromingen tegen te gaan in Hoeselt, krijgt de Winterbeek een nieuwe, open bedding....