De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Organisatiestructuur (lijst)

Provinciegriffier

Provinciegriffier
Kabinet Provinciegriffier
Griffie

Stafdiensten

Informatie en Communicatie
Studies en Projecten

Directie Mens

Beleidscel (Directie Mens)
Beheerscel (Directie Mens)
Communicatiecel (Directie Mens)
Afdeling Diversiteit
Afdeling Levenskwaliteit en Zorg
Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid
Afdeling Cultuur

Directie Ruimte

Steunpunt Sociale Planning
Beheerscel Ruimte
Wonen
Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland
Directie Omgeving - Afdeling Infrastructuur
Directie Omgeving - Afdeling Ruimtelijke Ordening
Directie Omgeving - Afdeling Milieu en Natuur

Directie Financiën

Beheerscel (Directie Financiën)
Afdeling Financiën

Directie HRM

Beheerscel (HRM)
Afdeling Personeelsdienst
Afdeling Loopbaanbegeleiding
Sociale Dienst

Directie Facilitair Beheer

Secretariaat (Directie Facilitair Beheer)
Administratieve en Financiële Cel (Directie Facilitair Beheer)
Klantenrelaties
IDPB
Afdeling Hospitality Diensten
Afdeling Gebouwen/Real Estate
Afdeling ICT
Centrale Aankoopdienst

Diensten Gouverneur

Federale Taken
Arrondissementscommissariaat Hasselt
Arrondissementscommissariaat Tongeren
Arrondissementscommissariaat Maaseik
Arrondissementscommissariaat Voeren

Diensten en instellingen met specifieke opdrachten

Diversiteit

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw

Levenskwaliteit en Zorg

Logo Limburg vzw
Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg (SPIL) vzw
Limburgse Kankersamenwerking (LIKAS) vzw
Similes Inloophuis Limburg
vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid

iva Onderwijs
iva Basisonderwijs
iva Secundair Onderwijs - Volledig Leerplan
iva Secundair Onderwijs - Volledig Leerplan (vervolg)
Internaten
Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs (PCVO)
Scholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL)
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
iva PLOT
Regionaal Technologisch Centrum vzw (RTC)
Limburgs Overleg Onderwijs en Arbeid vzw (LOOA)
Consortia Volwassenenonderwijs
Hogeschool PXL
cvo Limburgse Lerarenopleidingen (cvo LIMLO)
Provinciale Commissie Studiebeurzenstichting Limburg
Huis van het Nederlands

Cultuur

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Z33
Provinciaal Domein Dommelhof
Mijnerfgoed
iva Beeldenproject
Monumentenwacht Limburg
Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Provinciale Bibliotheek Limburg

Ruimtelijke Ordening

Grindcel

Milieu en Natuur

Provinciaal Natuurcentrum
cvba Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen
Provinciedomein Nieuwenhoven
Provinciedomein Rullingen
Provinciedomein Hageven

Economie

Toerisme Limburg vzw
POM Limburg
Provinciedomein Bokrijk
pcfruit vzw
Het Domein Bokrijk vzw

Externe Verzelfstandigde Agenschappen

LSM
VME

6 - 8 - 9 november 2017 Novemberzittingen - Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg
Functiebeschrijvingen lopende provinciale vacatures
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 23 oktober 2017
Provincieraad
Tijdens de Novemberzittingen lichten de leden van de Limburgse deputatie hun beleid toe. Het volledige programma van de Novemberzittingen: woensdag 25 oktober: rede van de gouverneur "Een veilig...
donderdag, 21 september 2017
Op voorstel van Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, lag het voorlopige ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Hengelhoef voor aan de provincieraad van 20 september...
woensdag, 20 september 2017
Provincieraadzaal
Een uitbreiding van PXL-Campus Hasselt is absoluut noodzakelijk, zo werd in de provincieraad van woensdag 20 september beslist. Om een multifunctioneel campusgebouw te bouwen tegen september 2019...