De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
Uniform

Uniform

Doelgroep

  • Secundair onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Over

Uniform richt zich op een maximale afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Door samen te werken aan hetzelfde doel en te streven naar objectivering, beogen we de kwaliteit in de zorg - in de brede zin van het woord - voor het secundair onderwijs en de gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs, te ondersteunen en te verhogen. Het dynamische karakter van Uni-form zorgt ervoor dat bestaande documenten regelmatig geactualiseerd worden. Bovendien worden er ook nieuwe initiatieven opgezet m.b.t. andere sectoren. Deze kaderen steeds in de doelstellingen van het provinciaal Steunpunt Onderwijs.

Realisaties

  • Verschillende Uniforme documenten zoals stage-evaluatiedocumenten, feedbackbladen, activiteitenlijsten, profiel van stagebegeleiders, profiel van mentoren, ...
  • Een netoverschrijdende netwerking tussen scholen personenzorg, waarbij ook een terugkoppeling naar het werkveld (thuiszorg, kinderopvang, ...) plaatsvindt.
  • De mentoropleidingen, waarbij men in gemengde groepen (onderwijs en werkveld) actief aan de slag gaat met situaties uit de dagelijkse praktijk. Het gebruik van de ontwikkelde documenten wordt hierbij ingeoefend.
  • De ontwikkeling van een planningssysteem thuiszorg, om het tekort aan stageplaatsen voor leerlingen van het 7de jaar thuis-en bejaardenzorg (zorgkundige) op te vangen en de vraag optimaal op het aanbod af te stemmen.

Provincie Limburg is ook social