De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijke Planning en Beleid

De dienst Ruimtelijke Planning en Beleid coördineert de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). Dit is een ruimtelijke visie op langere termijn over Limburg met aandacht voor wonen, werken, ontspannen, landbouw, natuur, landschap en mobiliteit.

De dienst bereidt de goedkeuringen voor van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen voor het provinciebestuur. Het bestuur kan zelf provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen die de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften aangeven voor een gebied - opstellen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedkeuren.

Contactgegevens

Directie Omgeving, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

 • 2 april 2018 (Paasmaandag)
 • 30 april 2018 (brugdag)
 • 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid)
 • 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
 • 11 mei 2018 (brugdag)
 • 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
 • 11 juli 2018 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • 21 juli 2018 (Nationale feestdag)
 • 15 augustus 2018 (OL Vrouw Hemelvaart)
 • 1 november 2018 (Allerheiligen)
 • 2 november 2018 (Allerzielen)
 • 11 november 2018 (Wapenstilstand)
 • 15 november 2018 (Koningsdag)
 • van 24 december tot en met 1 januari 2019 (collectieve sluiting)