De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE
Cel Mijnerfgoed

Cel Mijnerfgoed

Binnen het uitdragen van een streekgerichte en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed wil de "Cel Mijnerfgoed" een onverwacht museaal project realiseren op de mijnsite in Beringen, een sturende rol spelen in de realisatie van de voorstellen die in het "Masterplan Mijnstreek" worden naar voor geschoven en een samenwerkingsverband uitbouwen met de verschillende erfgoedactoren en de mijnstreek, in samenspraak met het PCCE.

Een van de opdrachten van de Cel Mijnerfgoed is de opvolging en het overleg met de nieuwe projectgroep Be-Mine nv voor de realisatie van de herbestemming van de mijnsite in Beringen. 

Werking

De werking van de Cel Mijnerfgoed omvat de volgende opdrachten:

  • de voorbereiding van een nieuw museaal project in het kader van de herbestemming van de mijnsite van Beringen
  • de begeleiding bij de realisatie van de voorstellen uit het masterplan voor de mijnstreek. Dit plan presenteerde een richtinggevende handleiding voor de verdere ontwikkeling, ontsluiting en promotie van het erfgoed van de Mijnstreek en is een hulp om een verdere streekgerichte visie te ontwikkelen en richting te geven aan het beleid van de mijngemeenten en andere relevante actoren
  • inventarisatie van het beeldarchief van het Mijnmuseum en het Rijksarchief Hasselt met betrekking tot de koolmijnindustrie in de provincie Limburg
  • het uitwerken, samen met het PCCE, van kleinschalige erfgoedprojecten
  • de uitbouw van een netwerk en het opzetten van samenwerkingsverbanden met partners die binnen het mijnerfgoedbeleid actief zijn.

De werking wordt in grote mate bepaald door de stand van zaken in het dossier voor de herbestemming van de mijnsite in Beringen en de daarin vooropgestelde timing.

Contact

De Cel Mijnerfgoed is gehuisvest op het volgende adres:

Koolmijnlaan 201
B-3582 Beringen

De leiding is in handen van afdelingshoofd Sandro Claes (sandro.claes@limburg.be - tel. 011 23 75 69).

Het aspect inventarisatie wordt behartigd door Rik Dielkens (rik.dielkens@limburg.be - tel. 011 43 46 75).