De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Wegbermbeheersplannen voor de gemeenten Bocholt en Hoeselt

Wegbermbeheersplannen voor de gemeenten Bocholt en Hoeselt

Janssens Freddy en Plessers Ilse
Limburgse Intercommunale voor Milieubeheer
Rapport van de L.I.M.. 
Geschreven in 2001
Gepubliceerd in 2001

Ilse Plessers & Freddy Janssens

Limburgse intercommunale voor Milieubeheer

Hoogstraat 41/1

B-3730 Hoeselt

Rapport van de LIM

Voor de wegbermen van deze gemeenten werden de plantensoorten met hun abundantie geïnventariseerd, evenals alle voor het bermbeheer noodzakelijke gegevens (o.a. aangrenzend bodemgebruik, vochthuishouding, expositie, hindernissen, verstoringen... ). Voor het vaststellen van het bermtype werd de typologie van Arnout Zwaenepoel gebruikt. Dit vegetatietype bepaalt welk beheer het meest geschikt is om de ecologische waarde van de berm te verhogen. Het bermtype en het daaraan gekoppelde beheer (maaitijdstip en maaifrequentie) worden via een software programma berekend. Voor het uiteindelijke beheer werd niet allen rekening gehouden met de vegetatie maar ook met de aanwezigheid van fauna-elementen en verkeerstechnische- en veiligheidsoverwegingen.

Enkele belangrijke vondsten waren in Bocholt Steenanjer (Dianthus deltoides) en in Hoeselt Kleine ratelaar (Rianthus minor), Grote centaurie (Centaurea scabiosa), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) en Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia). (ILSE PLESSERS)

Plaatsen

  • Bocholt
  • Hoeselt
  • Start
  • Wegbermbeheersplannen voor de gemeenten Bocholt en Hoeselt