De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Wat ruist er door de akkerrand? Resultaten van recent loopkeveronderzoek in akkers en akkerranden te Limburg

Wat ruist er door de akkerrand? Resultaten van recent loopkeveronderzoek in akkers en akkerranden te Limburg

Dekoninck Wouter, Liberloo Marian en Stassen Eugene
Geschreven in 2011
Gepubliceerd in 2011

De afgelopen jaren zijn er in Limburg veel beheerovereenkomsten afgesloten door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met landbouwers. Een belangrijk aspect hierbij is dat deze randen zouden bijdragen tot natuurlijke bestrijding van plaaginsecten en een gunstig resultaat hebben op de bodemfauna en biodiversiteit. Akkerranden zijn een tijdelijke habitat voor zeldzame soorten loopkevers en herbergen een grotere soortendiversiteit aan loopkevers dan de aanpalende akkers. Perceelsranden kunnen op die manier een belangrijke verbinding zijn tussen nog levensvatbare populaties in nabijgelegen natuurgebieden of landschappelijk waardevolle elementen.

Plaatsen

  • Limburg
  • Start
  • Wat ruist er door de akkerrand? Resultaten van recent loopkeveronderzoek in akkers en akkerranden te Limburg