De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Vegetatie- en evolutiekartering van staatsnatuurreservaat "Mechelse Heide en omgeving"

Vegetatie- en evolutiekartering van staatsnatuurreservaat "Mechelse Heide en omgeving"

Eurosense NV

in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur

24p.
Geschreven in 1998
Gepubliceerd in 1998

Heide is een cultuurlandschap. Teneinde  een goed inzicht te hebben in de resultaten van het tot nu toe al dan niet uitgevoerde beheer, gaf de Afdeling Natuur van AMINAL de opdracht de vegetatiestructuur van 1986 te vergelijken met die van 1996. Hiervoor werd gebruik gemaakt van kleureninfraroodluchtfotografie omdat daarop de vegetatiestructuur zeer goed zichtbaar is; Van de totale oppervlakte van 3.121 ha is momenteel 24% echt heidegebied. Van deze 752 ha is 43 gedegradeerd door vergrassing (25%), verruiging (3%) of verbossing (15%). Ten opzichte van 1986 is de heideoppervlakte met 23% vergroot. Het is de bedoeling dat deze trends vergeleken worden met beheersmaatregelen, die er de laatste jaren zijn genomen. Op deze wijze is het mogelijk het effect van maaien en plaggen te beoordelen.

Plaatsen

  • Mechelse Heide
  • Start
  • Vegetatie- en evolutiekartering van staatsnatuurreservaat "Mechelse Heide en omgeving"