De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Studie van het abiotische en biotische milieu in de Vallei van de Drie Beken

Studie van het abiotische en biotische milieu in de Vallei van de Drie Beken

AEOLUS

in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur Vlaams-Brabant

130 p. + bijlagen
Geschreven in 2003
Gepubliceerd in 2003

Aeolus in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur Vlaams-Brabant

Waaistraat 1

B-3000 Leuven

130 p. + Bijlage

De Vallei van de Drie Beken is gelegen in het bekken van de Demer op het grondgebied van de gemeente Diest, Tessenderlo (Engsbergen, Oosterbergen) en Beringen (Paal). Het is een groot en aaneengesloten gebied. In deze studie werden vijf groepen ongewervelden en de broedvogels aangetroffen. Er zijn tachtig soorten loopkevers aangetroffen, waarvan veertien soorten op de Rode Lijst staan met als meest bijzondere drie bedreigde soorten (Amara kulti, Chlaenius nigricornis en Chlaenius nitidulus). Een moot ontwikkeld dottegrasland aan de Asdonk en een natte pioniervegetatie met veel droogvallende, onbegroeide bodem nabij de Prinsendreef waren de meest waardevolle gebieden. Niet minder dan 27 soorten libellen werden genoteerd. Ondanks de hoge soortendiversiteit 'ontbreken' er heel wat soorten die hogere eisen stellen aan hun leefgebied.

Er zijn 23 soorten dagvlinders waargenomen, waarvan slechts 1 soort, het bont dikkopje, op de Rode Lijst is opgenomen. Met zeventien soorten sprinkhanen is het studiegebied een 'hot spot' op Vlaams niveau, met onder andere Gouden sprinkhaan en Veldkrekel. 

Er zijn 102 soorten broedvogels genoteerd, met als meest bijzondere drie territoria Watersnip. De aantallen bosvogels zijn heel hoog. Diverse soorten die hun nesten in boomholtes maken zijn sterk vertegenwoordigd (Boomklever, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Glanskop). Ook de dag en -nachtroofvogels zijn opvallend aanwezig (Buizerd 29 broedparen, Havik 3 horsten, Wespendief 2). De enige opvallende afwezige is de Boomvalk. (LC)

 

Plaatsen

 • Asdonk
 • Beringen
 • Demer
 • Diest
 • Paal
 • Tessenderlo
 • Vallei van de Drie Beken
 • Start
 • Studie van het abiotische en biotische milieu in de Vallei van de Drie Beken