De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Onderzoek naar het habitatgebruik van nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) met behulp van radio telemetrie in Bosland (Limburg)

Onderzoek naar het habitatgebruik van nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) met behulp van radio telemetrie in Bosland (Limburg)

Evens Ruben
KU Leuven Faculteit Wetenschappen, Dep. Biologie, labo voor aquatische Ecologie
Proefschrift. 
ingediend tot het behalen van de graad van master in de Biologie. Academiejaar 2010-2011
Geschreven in 2011
Gepubliceerd in 2011

Ruben Evens

Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van master in de Biologie.

Academiejaar 2010-2011

Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Watenschappen, Departement Biologie

In dit onderzoek werd met behulp van radiotelemetrie het habitatgebruik van nachtzwaluwen gekarteerd in de bosomgevingen van Bosland (Hechtel-Eksel). Gedurende drie periodes van tien dagen werd op basis van een gebiedsdekkend traject informatie verzameld over de aanwezigheid van tien gezenderde individuen. Na digitalisatie van waarnemingen werd de homerange van individuele nachtzwaluwen gevisualiseerd en berekend. Vervolgens werden, op basis van compositional analysis, patronen in het habitatgebruik onderzocht. De homeranges van de tien individuen varieerden sterk in grootte en mate van overlapping. De oppervlakte bleek veel groter dan de gegevens uit de literatuur. In tegenstelling tot de aanwezigheid van open gebieden, bleken boomsoort en leeftijd van de bosbestanden weinig voorspellend te zijn voor het voorkomen van de soort. Foerageergebieden van nachtzwaluwen lagen matig (1-2 km) tot zeer ver (minimaal 6 km) van de slaapplaatsen verwijderd. Slaapplaatsen van nachtzwaluwen waren hoofdzakelijk gesitueerd in Corsicaanse dennen (58%) of op de grond (22%). De schatting van de populatiegrootte (15 koppels) toonde aan dat de grootte van de Limburgse populatie waarschijnlijk sterk overschat wordt. Beheerswerken bleken een positief effect te hebben wanneer open zandgrond werd gecreëerd in brede dreven op open plaatsen. (LC)

Plaatsen

  • Bosland
  • Hechtel
  • Hechtel-Eksel
  • Start
  • Onderzoek naar het habitatgebruik van nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) met behulp van radio telemetrie in Bosland (Limburg)