De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Onderzoek broedbestand zwaluwen in Kinrooi

Onderzoek broedbestand zwaluwen in Kinrooi

Verstraeten Frans
Het Visdiefje. 
Jrg. 18, nr. 2 (1991); p. 13-15
Geschreven in 1991
Gepubliceerd in 1991

Zowel in 1989 als in 1990 werd door de vereniging "Jeugd en Natuur" uit Kinrooi het aantel nesten van Boeren-, Huis- en Overzwaluwen geïnventariseerd op het grondgebied van Kinrooi. Het artikel overloopt de belangrijkste kenmerken van deze drie zwaluwsoorten. Het volgende aantal nesten werd geteld in 1990: Boerenzwaluw: 270 à 280, Huiszwaluw : 60 en Oeverzwaluw: 230. voor de Boerenzwaluw en Huiszwaluw betekent dit een stijging met 7,8¨resp. 21% ten opzichten van 1989. Het aantal nesten van Oeverzwaluw bleef status quo. Kaartjes geven een idee omtrent de verspreiding van de zwaluwen in Kinrooi.

Plaatsen

  • Kinrooi
  • Start
  • Onderzoek broedbestand zwaluwen in Kinrooi