De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden

Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden

Osieck Eduard
Birdlife/Vogelbescherming
De Levende Natuur. 
Jrg. 99, nr. 6 (1998); p. 224-231
Geschreven in 1998
Gepubliceerd in 1998

De beschermingszones die onder de Europese vogel- en habitatrichtlijnen vallen, gaan deel uitmaken van een coherent Europees ecologisch netwerk: natura 2000. Dit artikel bespreekt de stand van zaken van aanduiding van deze gebieden in Nederland. Het bevat ook een kaart met de betreffende gebieden. Hieruit blijkt dat Limburgse gebieden een aanzienlijk aandeel uitmaken van het Vlaamse areaal van Natura 2000.

Plaatsen

  • Limburg
  • Vlaanderen
  • Start
  • Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden