De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Nationaal Park Hoge Kempen: paradijs voor dagvlinders

Nationaal Park Hoge Kempen: paradijs voor dagvlinders

Vanreusel Wouter
Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Dierenecologie, dep biologie
LIKONA Jaarboek. 
2005
Geschreven in 2005
Gepubliceerd in 2005

Dagvlinders zijn kwetsbare organismen. Ze kunnen niet zonder een kwalitatief milieu. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van zeldzame plantensoorten of vegetatietypes.

Verder zijn ze door hun ingewikkelde levensstadia extra 'beheergevoelig': is er géén beheer of is het beheer niet afdoende, dan verdwijnen deze beestjes vliegensvlug. Doordat ze gemakkelijk te herkennen zijn, vormen dagvlinders bruikbare indicatoren om het beheer of de toestand van biotopen op de volgen: een prima toetssteen voor het Nationaal  Park Hoge Kempen, dat immers een bijzonder rijke vlinderfauna kent!

Dit artikel laat zien wat het Nationaal Park Hoge Kempen voor de dagvlinder kan betekenen. We bespreken de meest typische en bedreigde soorten. Ook maken we een inschatting van de herstelkansen en uitbreidingsmogelijkheden in het gebied: een Nationaal Park in Vlaanderens meest vlinderrijke provincie, dat mag best een vlinderparadijs zijn!

Plaatsen

  • Nationaal Park Hoge Kempen
  • Vlaanderen
  • Start
  • Nationaal Park Hoge Kempen: paradijs voor dagvlinders