De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de Vlaamse natuurreservaten Teut en Tenhaagdoornheide

Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de Vlaamse natuurreservaten Teut en Tenhaagdoornheide

Lambrechts Jorg

Technum en Aeolus in opdracht van ANIMAL

Geschreven in 2002
Gepubliceerd in 2002

Jorg Lambrechts

Technum & Aeolus in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur

Taxandria Center

Gouverneur Roppesingel 25

B-3500 Hasselt

Het studiegebied (de Vlaamse natuurreservaten Teut en Tenhaagdoornheide) wordt beschreven naar historisch bodemgebruik, hydrologie en vegetatie. Het projectgebied omvat de boven- en middenloop van de Roosterbeek en Laambeek en de tussenliggende plateaugebieden, waar verspreid vennen voorkomen.

Een hydrologisch meetnet werd uitgezet (42 peilbuizen en 2 peillatten) en een grondwaterstromingsmodel werd opgebouwd. Vervolgens bekeek men de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Rond de peilbuizen is de vegetatie bestudeerd, maar daarnaast is er ook een gebiedsdekkende vegetatiekaart gemaakt van de natte terreindelen van Teut en Tenhaagdoornheide. Op basis hiervan zijn kaarten gemaakt met indicatorsoorten voor eutrofiëring, voor verdroging, voor zure omstandigheden (om plaatsen op te sporen waar mogelijk sprake is van verzuring) en voor basische omstandigheden (om locaties met diepe kwel op te sporen).

Ten slotte formuleert de studie knelpunten en bedreigingen, algemeen en per deelgebied en vervolgens ook maatregelen en beheersvoorstellen. (Jorg Lambrechts)

Plaatsen

  • Tenhaagdoornheide
  • Teut
  • Start
  • Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de Vlaamse natuurreservaten Teut en Tenhaagdoornheide