De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Effecten van begrazing op ruigte, grasland en bos langs de Grensmaas. Een eerste indruk op basis van recente beheersmonitoring in Kerkeweerd

Effecten van begrazing op ruigte, grasland en bos langs de Grensmaas. Een eerste indruk op basis van recente beheersmonitoring in Kerkeweerd

Van Braeckel Alexander
Instituut voor Natuurbehoud
Natuurhistorisch Maandblad. 
Jrg. 91, nr. 7 (2002): 156-159
Geschreven in 2002
Gepubliceerd in 2002

Een eerste indruk op basis van recente beheersmonitoring in Kerkeweerd

Alexander Van Braeckel

Instituut voor Natuurbehoud

Kliniekstraat 25

B-1070 Brussel

Natuurhistorisch Maandblad. Jrg. 91, nr. 7 (2002): 156-159

Vijf jaar extensieve 'jaarrondbegrazing' heeft binnen het natuurontwikkelingsgebied van Kerkeweerd grote verschuivingen veroorzaakt in dominantie van de ruigtevegetaties van smakelijke naar onsmakelijke en begrazingstolerante soorten. Verschillen in begrazingsintensiteit kunnen zorgen voor mozaïekpatronen in de vegetatie. (LC)

Plaatsen

  • Kerkeweerd
  • Start
  • Effecten van begrazing op ruigte, grasland en bos langs de Grensmaas. Een eerste indruk op basis van recente beheersmonitoring in Kerkeweerd