De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • De Tiendeberg: gebiedsanalyse & beheersvoorstellen

De Tiendeberg: gebiedsanalyse & beheersvoorstellen

Erens Gabriël
Eindwerk. 
tot behalen van de graad van Gegradueerde in de Chemie optie Milieuzorg; 81p + bijlagen
Geschreven in 2002
Gepubliceerd in 2002

Gabriël Erens

Oude weg 74

B-3770 Kanne

Eindwerk tot behalen van de graad van Gegradueerde in de Chemie optie Milieuzorg

81 p. + Bijlagen

Dit eindwerk bestudeert de fauna en flora van De Tiendeberg. Op basis van de verzamelde gegevens wordt het huidige beheer geëvalueerd en wordt een aantal beheersvoorstellen geformuleerd. In het hoofdstuk over de flora komen de verschillende plantengemeenschappen aan bod en maakt men een vergelijking tussen vegetatieopnamen van 1987 en 2002. Van de fauna komen de lanslakken, mieren, loopkevers, spinnen, sprinnkhanen, dagvlin,ders, amfibieën, reptielen en vogels aan bod. De landslakkenfauna bleek bij een éénmalige inventarisatie in augustus 2001 21 soorten te bevatten, waaronder de bedreigde Kleine clausilia (Clausilia rugosa parvula) en de Kleine blindslak (Aegopinella pura).  Er werd nog een aantal Rugstreeppadden genoteerd; het herstel van hun voortplantingsbiotoop blijkt dringend noodzakelijk. In totaal komen er 21 soorten broedvogels voor in het gebied.

De resultaten van deze studie bevestigen de enorme waarde van de droge, schrale graslanden van De Tiendeberg. Vooral op het vlak van de ongewervelden werden er heel wat nieuwe soorten waargenomen. Het restauratieproces van de graslanden verloopt goed. Toch lijkt het herstelproces op sommige percelen te stagneren of is er zelfs sprake van een lichte achteruitgang. Het voornaamste knelpunt hierbij is een tekort aan grazers. (LC)

 

  • Start
  • De Tiendeberg: gebiedsanalyse & beheersvoorstellen