De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst

Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst

Anselin Anny en Vermeersch Glenn
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
nr. 3, Brussel
Geschreven in 2009
Gepubliceerd in 2009

en/of Bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn.

Glenn Vermeersch en Anny Anselin

INBO

Kliniekstraat 25

B-1070 Brussel

Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nr. 3, Brussel.

In deze publicatie  wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de monitoring van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogelsoorten in Vlaanderen in de periode 2006-2007, aangevuld met gegevens van het algemene broedvogelproject. Er worden 108 soorten besproken waarvan 90 in detail. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan soorten van de Vlaamse Reode Lijst en/of Bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn.

Soorten die tussen 2000 en 2007 in Limburg een toename lieten zien: Roerdomp, Woudaapje, Blauwe reiger, Mandarijneend, Porseleinhoen, Middelste bonte specht en Nachtzwaluw. Volgende soorten kenden een afname: Zomertaling, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Blauwborst en Europese kanarie. Bleven nagenoeg stabiel: Knobbelzwaan, Grauwe gans, Watersnip, Oeverzwaluw en Roek.

Enkele zeer opvallende Limburgse resultaten. De Grauwe klauwier is sinds 2000 bezig aan een opmerkelijke remonte in Vlaanderen. Het zwaartepunt van de huidige verspreiding ligt in Voeren met een 20-25 broedparen. De Grauwe gors doet het erg slecht in Vlaanderen. In 2008 werden 275 paren geschat (t.o.v. 650-750 in 2000 2002), waarvan nagenoeg de helft in Limburgs Haspengouw. (JS)

 

Plaatsen

  • Haspengouw
  • Limburg
  • Vlaanderen
  • Voeren
  • Start
  • Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst