De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
 • Start
 • Broedvogelpopulaties van steltlopers in België, 1989-1990

Broedvogelpopulaties van steltlopers in België, 1989-1990

Devos Koen, Maes Paul en Meire Patrick
Instituut voor Natuurbehoud
Oriolus. 
Jrg. 57, nr.2 (1991); p. 43-56
Geschreven in 1991
Gepubliceerd in 1991

In dit artikel vernemen we hoe het gesteld is met de steltlopers die in België broeden. Van een aantal soorten huisvest Limburg een aanzienlijk deel. Van alle Belgische Scholeksters broedt ongeveer 10% (ca. 60 koppels) in de Limburgse Kempen, Maasvallei en op de opgespoten terreinen langs het Albertkanaal. De Kleine Plevier (15%, 55-70 koppels)  vinden we naast de Maasvallei en het Albertkanaal ook langs het Kempisch kanaal en in de duinen te Lommel. De Kievit, met zijn ca. 20.000 broedsels in België, schuift in Limburg gestaag naar het Zuiden op. Van de ca. 60 koppels Watersnip die in België broeden, vinden we er 30-35 in Limburg, nagenoeg de hele Vlaamse populatie! Het Schulensbroek, de vallei van de Zwarte Beek en de bovenlopen van enkele andere beken bieden onderdak aan die drastische achteruitgaande soort. De Grutto (ca. 70 koppels, ca. 10% van het Vlaamse bestand) neemt lichtjes toe in het noorden van de provincie. Van alle Belgische Wulpen vinden er ca. 200 koppels een broedplaats in Limburg, de meeste in de militaire domeinen. In 1990 verdween de Tureluur als broedvogel. Het verdwijnen van natte weilanden is de belangrijkste bedreiging voor de meest kwetsbare en zeldzame soorten, Watersnip en Grutto.

 

Plaatsen

 • Albertkanaal
 • België
 • Kempen
 • Lommel
 • Maasvallei
 • Schulensbroek
 • Zwarte Beekvallei
 • Start
 • Broedvogelpopulaties van steltlopers in België, 1989-1990