De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
  • Start
  • Broedgegevens van de Steenuil Athene noctua in Haspengouw (L)

Broedgegevens van de Steenuil Athene noctua in Haspengouw (L)

Coenegrachts Armand, Stevens Jan en Vanmarsenille André
Natuur.Oriolus. 
Jrg. 75, nr. 4 (2009) p. 109-112
Geschreven in 2009
Gepubliceerd in 2009

Jan Stevens, André Vanmarsenille en Armand Coenegrachts

Weyerstraat 49

B-3570 Alken

Natuur.oriolus. Jrg. 75, nr. 4 (2009): 109-112

Dit artikel bespreekt de gegevens die Armand Coenegrachts (1954-2008) verzamelde in de steenuilnestkasten die hij in Haspengouw plaatste in de jaren 1999-2006. Het aantal nestkasten nam in deze periode toe. Ook het aantal succesvolle legsels nam toe. Het gemiddeld aantal jongen per nest bleef constant. Het relatieve aantal nestkasten met geslaagde legsels nam toe, het relatief aantal niet bezette nestkasten nam af. Er wordt gesuggereerd dat het verplaatsen van de kasten naar betere plekken en het aanpassen van de constructiewijze van de kasten leidden tot meer succesvolle legsels. Misschien speelde minder competitie met spreeuwen en minder predatie door steenmarters ook een rol. (JS)

Plaatsen

  • Haspengouw
  • Start
  • Broedgegevens van de Steenuil Athene noctua in Haspengouw (L)