De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Basisinventaris en beheersplan uitbreiding bosreservaat Grootbroek gelegen te Bree-Kinrooi

Basisinventaris en beheersplan uitbreiding bosreservaat Grootbroek gelegen te Bree-Kinrooi

Gabriëls Jan, Lambrechts Jorg, Mannaert Alexandra, Plessers Ilse en Verheijen Werner
AEOLUS
56 p.
Geschreven in 2005
Gepubliceerd in 2005

Ilse PLESSERS, Jorg LAMBRECHTS, Alexandra MANNAERT, Werner VERHEYEN & Jan GABRIELS

AEOLUS bvba

Vroentestraat 2b

B-3290 Diest

56 p.

De uitbreiding van dit bosreservaat draagt bij tot de uitbouw van één groot bos- en natuurgebied in Noordoost-Limburg. Aan de westzijde grenst het gebied aan de 'recreatievijver' van Mariahof, die recent (april 2006) door Natuurpunt is aangekocht en die op zijn beurt aansluit bij De Luysen, beheerd door Natuurpunt. Aan de noordzijde grenst het bosreservaat aan het erkende natuurreservaat het Stamprooierbroek, beheerd door Stichting Limburgs Landschap. Het oostelijke deel van het bosreservaat wordt ingenomen door het Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Qeurcetum), het westelijke deel is een zeer waardevol vijvergebied (het deel van de vijvers van Mariahof, die momenteel al zeer waardevol zijn).

In het kader van deze studie zijn uitgebreide inventarisaties uitgevoerd in 2004 en 2005. We overlopen de meest bijzondere vondsten. Er werden 11 plantensoorten uit de Rode Lijst waargenomen, onder andere Grote boterbloem, Watergras, Gesteeld glaskroos, Loos blaasjeskruid, Stomp fonteinkruid waren erg talrijk. Moeraswederik is een zeer bijzondere soort, die tijdens een inventarisatie per boot gevonden is op een drijftil midden in een vijver. Het aantal oud-bosplanten was zeer beperkt: slechts 6 algemene soorten. Het betreft hier dan ook een relatief jong bos.

Wat de fauna betreft, komen er heel wat bijzondere diersoorten voor, uit diverse groepen. Vooral Roerdomp en Snor dienen vermeld als bijzondere moerasvogels terwijl ook de aantallen Waterral, Blauwborst, Kleine Karekiet en Rietgors aanzienlijk zijn. Het bosgebied herbergt Houtsnip, Kleine Bonte Specht, Zomertortel, Boompieper, Wielewaal en Goudvink als broedvogels. Het bosreservaat en omgeving is een der weinige Vlaamse gebieden die meerdere koppels Wespendieven op relatief beperkte oppervlakte herbergen. De aanwezigheid van de bever is duidelijk te merken ter hoogte van de vijvers. Op de oevers van de vijvers worden boomstammen doorgeknaagd en de overlopen tussen de vijvers worden zorgvuldig dichtgemaakt met kleine takjes. Het voorkomen van Levendbarende  hagedis is het vermelden waard.

Onder de dagvlinders zijn Grote weerschijnvlinder , Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje Vlaamse Rode Lijstsoorten. Het complex Stamprooierbroek-Grootbroek is gekend als een van de rijkste gebieden voor libellen in de hele Benelux. De vijvers in de uitbreiding van bosreservaat Grootbroek zijn zeer soortenrijk met goede populaties van enkele in Vlaanderen zeer bijzondere laagveensoorten, met name Vroege glazenmaker, Bruine korenbout, Variabele waterjuffer en Glassnijder. Ook de populaties Metaalglanslibel, Smaragdlibel, Bruine winterjuffer, Blauwe breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer zijn vermeldenswaardig. De Kustsprinkhaan en het Wekkertje zijn 2 Rode Lijstsprinkhaansoorten die voorkomen in het bosreservaat, meer bepaald op de dijken van de vijvers respectievelijk op brede bospaden.

Het Stamprooierbroek in zijn geheel is een zeer waardevol gebied voor onze inheemse spinnenfauna. Meerdere onderzoeken toonden het voorkomen van bijzondere soorten aan. De vijvers van Mariahof zijn een van de weinige plaatsen waar beide soorten oeverspinnen voorkomen: de Grote oeverspin (Dolomedes plantarius) en de Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus). Eerstgenoemde is een kensoort van laagveenmoerassen die slechts van 2 plaatsen in Vlaanderen bekend is. De meest bijzondere spinnensoort is de Staartstrekspin (Tetragnatha reimoseri). Deze soort, die op riet en zegges nabij het water voorkomt, is bekend van Zuid-Europa met als meest nabije vindplaats Noord-Duitsland.

Een bijzondere loopkever is de Kleine poppenrover (Calosoma inquisitor).

In de omgeving van de uitbreiding van bosreservaat Grootbroek komen 3 soorten voor uit Bijlage II van de habitatrichtlijn: een recente waarneming van Vliegend  hert in het Stamprooierbroek, Grote modderkruiper in de Oude Lossing in bosreservaat Grootbroek en de bever die in de uitbreiding Grootbroek duidelijk aanwezig is. (Jorg Lambrechts).

Plaatsen

 • Bree
 • Grootbroek
 • Kinrooi
 • Luysen
 • Mariahof
 • Noord-Oost limburg
 • Stamprooierbroek
 • Vlaanderen
 • Start
 • Basisinventaris en beheersplan uitbreiding bosreservaat Grootbroek gelegen te Bree-Kinrooi