De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Broekbos in Voeren

Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Broekbos in Voeren

Crevecoeur Luc, Gabriëls Jan, Hendig Paul, Janssen Marc, Lambrechts Jorg, Mannaert Alexandra, Plessers Ilse, Stassen Eugene, Van der Wijden Ben, Vankerkhoven François en Verbeylen Goedele
Arcadis Belgium (het voormalige AEOLUS)
Geschreven in 2007
Gepubliceerd in 2007

Ilse Plessers, Jorg Lambrechts (fauna), Alexandra Mannaert, Jan Gabriëls (avifauna), Ben Van der Wijden (vleermuizen), Goedele Verbeylen (Hazelmuis) en Paul Hendig (cartografie) met medeweking van Eugene Stassen, Marc Janssen, Luc Crèvecoeur & François Vankerkhoven

Arcadis Belgium (voormalig AEOLUS) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos

Vroentestraat 2b

B-3290 Diest

Het Broekbos is een smal, naar het zuiden geëxposeerd hellingsbos, ten zuidwesten van het gehucht De Planck en ten noorden van de spoorwegtunnel van Veurs. Het deel van het bos dat als bosreservaat is afgebakend (16 hectaren), is het oostelijke deel van een groter boscomplex.

De aanwezige bostypes zijn het rijke Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en vooral het Veldbies-Beukenbos (Luzulo-luzuloides Fagetum).

In totaal werden in het bosreservaat 112 hogere plantensoorten waargenomen, met als meest bijzondere: Eenbloemig parelgras, Gulden boterbloem, Heelkruid, Mispel, Ruig klokje, Ruig viooltje, Schaduwkruiskruid, Trosvlier, Wintereik en Witte veldbies.

Als broedvogels zijn Wespendief, Houtsnip, Fluiter en Vuurgoudhaan zeker te vermelden. Qua zoogdieren zijn Ingekorven vleermuis, Bosvleermuis, Rosse vleermuis, Hazelmuis en Everzwijn relevant.

Het onderzoek naar loopkevers leverde 10 soorten op, waarvan 2 Rode-Lijstsoorten, met als meest bijzondere de Lederloopkever (Carabus coriaceus). Andere interessante keversoorten zijn de Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus), Kleine glimworm (Lamprohiza splendidula) en Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus).

Onder de 39 soorten spinnen bevonden zich 7 Vlaamse Rode-Lijstsoorten. De mierenfauna was met 5 soorten eerder beperkt, maar we noteerden wel de in Vlaanderen zeer zeldzame Kleinoogweidemier (Lasius myops). (Jorg Lambrechts)

Plaatsen

  • Broekbos
  • Vlaanderen
  • Voeren
  • Start
  • Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Broekbos in Voeren