De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Broedvogelonderzoek in de Belgisch-Limburgse Maasvallei

Broedvogelonderzoek in de Belgisch-Limburgse Maasvallei

Gabriëls Jan
LISEC
Rapport Lisec. 
1996, 25 p.
Geschreven in 1996
Gepubliceerd in 1996

Jan Gabriëls

LISEC, Craenevenne 140, B.-3600 Genk

Rapport LISEC, 1996, 25 p.

Medewerkers van de vogelwerkgroep van LIKONA en van de vogelwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap inventariseerden 80 soorten broedvogels (de meest algemene werden niet geteld) in de Maasvallei van de Sint-Pietersberg tot Kessenich. Er nestelden in het gebied 104 soorten waarvan 62 als bijzonder kunnen bestempeld worden. Bij de water- en moerasvogels vertegenwoordigt de Maasvallei een belangrijk bolwerk voor de Fuut. Het broedgeval van de Kwak is uitzonderlijk niet alleen voor Limburg, maar ook voor België. Er broedden reeds 12 koppels Grauwe ganzen en ook de Nijlgans heeft zich definitief ingeburgerd. Er waren 409 nestholen van de Oeverzwaluw. Ook de Blauwborst is recent begonnen met de kolonisatie van de Maasvallei. De Blauwe Reiger is met 76 broedparen nog steeds in opmars in het Maasdal. De grootste kolonie bevond zich in Hochter Bampd. Bij de bosvogels waren de Wespendief en Havik zeer zeldzaam. Er broedden 9 Sperwers, 9 Buizerds, 15 Torenvalken, 3 Boomvalken, 10 Ransuilen, 2 Bosuilen. De Nachtegaal en Kramsvogel namen sterk in aantal af. Van de Roek werden 252 broedparen opgetekend. Bij de vogels van het agrarisch cultuurland waren er 4 territoria van de Kwartel, 55 van Patrijs, 16 van de Scholekster, 54 van de Geelgors, 22 van de Grauwe Gors. Er waren één territorium van de zeer zeldzame Tureluur, twee van de zeer zeldzame Oeverloper en twee van de Visdief. Dé broedvogel van 1996 was de Aalscholver. Alhoewel reeds lange tijd verwacht, werden dit jaar de eerste twee broedparen vastgesteld. Alleen de nestplaats was onverwacht, met name het hoogste platform van een hoogspanningspyloon. (JS)

Plaatsen

 • België
 • Hochter Bampd
 • Kessenich
 • Limburg
 • Maasdal
 • Maasvallei
 • Sint-Pietersberg
 • Start
 • Broedvogelonderzoek in de Belgisch-Limburgse Maasvallei