De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Vegetatie en broedvogelsamenstelling in Limbrugse moerasgebieden

Vegetatie en broedvogelsamenstelling in Limbrugse moerasgebieden

Beyen Steven en De Ridder Filip
LISEC
LIKONA Jaarboek. 
Geschreven in 1993
Gepubliceerd in 1993

De meeste vogelsoorten zijn gebonden aan welbepaalde biotopen. Elk biotoop herbergt in principe een karakteristieke gemeenschap van broedvogels. Het zou dan mogelijk moeten zijn om op basis van vegetatiekundige informatie over een gebied iets te zeggen over de aanwezige avifauna. Het blijkt dat voor de ecologische groep van de moerasvogels aan de hand van de informatie aanwezig op de Biologische Waarderingskaart een voorspelling over de soortenrijkdom en -samenstelling kan gedaan worden. Er is echter meer. Vele soorten stellen nog bijzondere eisen aan hun moeras welke niet eenvoudig uit kaartmateriaal af te leiden zijn. Dit werd in een terreinstudie onderzocht voor de Kleine Karekiet, een vogel die niet met eerste het beste rietland tevreden is.

  • Start
  • Vegetatie en broedvogelsamenstelling in Limbrugse moerasgebieden