De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Koningssteen: extensieve begrazing en dagvlinders De betekenis van extensieve begrazing in het Maasdal voor dagvlinders

Koningssteen: extensieve begrazing en dagvlinders De betekenis van extensieve begrazing in het Maasdal voor dagvlinders

Verbeek Marcel
Bureau Natuurbalans
Natuurhistorisch Maandblad. 
Jrg. 82, nr. 10(1993); p. 233-238
Geschreven in 1993
Gepubliceerd in 1993

Extensieve begrazing leidt tot een structuurrijk en soortenrijk landschap hetgeen veel vlindersoorten de kans biedt zich hier te vestigen. Zelfs na twee jaar heeft het gebied al een van de hoogste dichtheden vlinders van heel centraal-Limburg. Het scheppen van nieuwe natuurgebieden, de aanleg van corridors (natuurvriendelijk beheerde dijken), de dynamiek van de Maas en het graasbeheer bieden kansen om veel soorten terug te krijgen die waren verdwenen. In het gebied werden reeds 24 soorten waargenomen.

Plaatsen

  • Koningssteen
  • Start
  • Koningssteen: extensieve begrazing en dagvlinders De betekenis van extensieve begrazing in het Maasdal voor dagvlinders