De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • De broedvogels van Koningssteen in 1991 en 1992

De broedvogels van Koningssteen in 1991 en 1992

Schepers Frans
Natuurhistorisch Maandblad. 
Jrg. 82, nr. 10 (1993); p. 245-251
Geschreven in 1993
Gepubliceerd in 1993

Tijdens een uitgebreide territoriumkartering werden 55 broedvogelsoorten waargenomen met een dichtheid van 90 territoria per 10 ha. Het betreft  12 soorten water- en moerasvogels, 28 bosvogels, 8 soorten van struweel en bosrand, 6 graslandsoorten en één pioniersoort (Kleine Plevier). De in 1991 waargenomen Buidelmees (zeven territoria) werd in 1992 niet meer aangetroffen.

Plaatsen

  • Koningssteen
  • Start
  • De broedvogels van Koningssteen in 1991 en 1992