De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • De Eiken-Berkenbossen, De Eiken-Berkenbossen van het Atlantisch gedeelte van België: een synthese

De Eiken-Berkenbossen, De Eiken-Berkenbossen van het Atlantisch gedeelte van België: een synthese

Hermy Martin
Instituut voor Natuurbehoud
Belgian Journal of Botany. 
Jrg. 125, nr. 1(1992); p. 114-136
Geschreven in 1992
Gepubliceerd in 1993

Uitgaande van eigen opnamen en van twee onderzoeken, en met behulp van een multivariaatanalyse van de gegevens worden alle eiken-berkenbossen van laag- en Midden-België onderverdeeld in twee groepen: een Quercus robur-groep (voornamelijk in Laag-België) en een Quercus petraea en Fagus sylvatica-groep (Midden-België). Beide groepen zijn onderverdeeld in twee associaties op basis van taxa die geassocieerd zijn met bodemrijkdom. De verspreiding van deze gemeenschappen wordt beschreven evenals de relatie tot de ons omringende Quercion-gemeenschappen.

Daarnaast worden enkele rudimentaire bosgemeenschappen onderscheiden, vooral in jonge bosbestanden of in sterk beïnvloed ouder bos. Ze worden sterk gedomineerd door bramen. De relatie tussen soortenrijkdom en voormalig landgebruik werd eveneens geanalyseerd.

 

 

  • Start
  • De Eiken-Berkenbossen, De Eiken-Berkenbossen van het Atlantisch gedeelte van België: een synthese