Provincie Limburg, Directie Welzijn, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt