Provincie Limburg, sectie waterlopen en domeinen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt