Provinciale Hogeschool Limburg, Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt