Nationale Boomgaardenstichting vzw, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal