asteel Ommerstein, De Schiervellaan 5 in 3650 Dilsen-Stokkem