Het afleveren van jachtverloven en -vergunningen en het neerleggen van jachtplannen zijn bevoegdheidheden van de Vlaamse overheid. Deze taken werden opgedragen aan één arrondissementscommissaris per provincie.

Je kunt hier terecht voor: