Markten in Limburg: vers, goedkoop en gezellig!

Markten

Laatst aangepast dinsdag, 23 februari 2016, 11.06 u.

Elke week worden in Limburg 45 markten georganiseerd, in 34 gemeenten. Markten zijn niet alleen belangrijk als kader voor sociale en maatschappelijke activiteiten, maar vervullen ook een essentiële economische rol. Zij zijn een extra distributiekanaal, creëren omzetten en werkgelegenheid en brengen leven in het straatbeeld. Markten vormen zo een belangrijke ondersteuning in de attractie van de handelskernen, zeker in de kleine Limburgse gemeenten.

Onderzoek markten

In 2011 is door de provincie Limburg opdracht gegeven tot het voeren van een onderzoek naar de organisatie en aard van alle Limburgse markten. De studie brengt de economische en maatschappelijke rol van de markten in kaart en dient vooral om toekomstperspectieven van de markt vast te stellen. Tijdens het onderzoek is de stem van de marktkramers, de marktbezoeker en niet-bezoekers uitdrukkelijk gehoord. De studie met opgave van pijnpunten en aanbevelingen kan alle betrokken actoren helpen om de markt ook in de toekomst haar economische plaats te laten behouden en desgevallend te versterken. De volledige studie met bijbehorende technische fiches Onderzoek Markten vind je op de productenpagina van de dienst Economie.

Limburg gaat klimaatneutraal

Nieuws

woensdag, 29 juni 2016
Vrachtwagens
Vorige week zijn de tussentijdse resultaten bekend gemaakt van het project ‘Smart Logistics Limburg’. In dit project werken het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de onderzoeksgroep logistiek van de...
woensdag, 29 juni 2016
Het aantal Limburgse winkelpanden is met 2,2 % gedaald ten opzichte van 2014. In dezelfde periode is de totale oppervlakte van de Limburgse winkels wel met 3,3 % gestegen. Momenteel zijn er in de...
vrijdag, 24 juni 2016
logo Interreg Vlaanderen-Nederland -  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Bossen kunnen ons helpen om minder afhankelijk te zijn van ingevoerde fossiele brandstoffen. Het gebruik van hout als een hernieuwbare grondstof is een belangrijke factor. In het Interreg project...