Markten in Limburg: vers, goedkoop en gezellig!

Markten

Laatst aangepast dinsdag, 23 februari 2016, 11.06 u.

Elke week worden in Limburg 45 markten georganiseerd, in 34 gemeenten. Markten zijn niet alleen belangrijk als kader voor sociale en maatschappelijke activiteiten, maar vervullen ook een essentiële economische rol. Zij zijn een extra distributiekanaal, creëren omzetten en werkgelegenheid en brengen leven in het straatbeeld. Markten vormen zo een belangrijke ondersteuning in de attractie van de handelskernen, zeker in de kleine Limburgse gemeenten.

Onderzoek markten

In 2011 is door de provincie Limburg opdracht gegeven tot het voeren van een onderzoek naar de organisatie en aard van alle Limburgse markten. De studie brengt de economische en maatschappelijke rol van de markten in kaart en dient vooral om toekomstperspectieven van de markt vast te stellen. Tijdens het onderzoek is de stem van de marktkramers, de marktbezoeker en niet-bezoekers uitdrukkelijk gehoord. De studie met opgave van pijnpunten en aanbevelingen kan alle betrokken actoren helpen om de markt ook in de toekomst haar economische plaats te laten behouden en desgevallend te versterken. De volledige studie met bijbehorende technische fiches Onderzoek Markten vind je op de productenpagina van de dienst Economie.

Signawel 24-11-2016 - Gratis, inschrijven verplicht
Limburg gaat klimaatneutraal

Nieuws

woensdag, 20 juli 2016, 14.05 u.
foto van een lezende vrouw op een camping in de jaren zeventig
In 1936 kwam er na een algemene staking een wet die één week betaald verlof invoerde en daar plukken we nog steeds de vruchten van. Toen het betaald verlof werd ingevoerd, was dit een aardverschuiving....
donderdag, 07 juli 2016
Het gemeentelijke patrimonium – gemeentehuizen, sporthallen, scholen – is een belangrijke factor in de CO2-uitstoot van een gemeente. ESCOLIMBURG2020, een project van Infrax, Dubolimburg en de provincie...
woensdag, 29 juni 2016
Vrachtwagens
Vorige week werden de tussentijdse resultaten bekendgemaakt van het project "Smart Logistics Limburg". In dit project werken het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de onderzoeksgroep logistiek...