De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Bosgroep Limburg
  • Start
  • Nieuws
  • Europees beschermde, glanzend rode vermiljoenkever, voor het eerst aangetroffen in Limburg. Een unicum voor België!
Vermiljoenkever

Europees beschermde, glanzend rode vermiljoenkever, voor het eerst aangetroffen in Limburg. Een unicum voor België!

woensdag, 22 november 2017

De vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) is onmiskenbaar door de prachtige rode kleur en de grote, hartvormige kop. De kevers zijn tussen de 11 en 15 millimeter groot. Zowel de larve als de kever zijn sterk afgeplat, wat handig is aangezien ze achter de schors van bomen leven. In België was tot nog toe enkel het Vliegend Hert Europees beschermd. Deze kever krijgt nu het gezelschap van de vermiljoenkever.

De voorbije jaren waren er al meldingen van de vermiljoenkever vlak over de grens in Nederland. Verder onderzoek door het Provinciaal Natuurcentrum leverde in Limburg observaties op in de Dommelvallei in Hamont-Achel. Hierna waren er nog twee vindplaatsen in Neerpelt en Beringen.

Leefgebied

Het favoriete leefgebied van de kever bestaat uit vermolmd hout van staande of liggende loofbomen, die op een vochtige plaats staan. De soort heeft een voorkeur voor populieren, maar kan ook gevonden worden onder de schors van eik, abeel, wilg, es, esdoorn, den, haagbeuk en spar.
De uitbreiding van zijn leefgebied valt te verklaren doordat meestal op particuliere percelen, de populierenbossen de afgelopen decennia minder intensief beheerd werden. Onder andere door overerving raakten heel wat privébossen met populieren in de vergetelheid, waardoor ze ouder en dikker werden dan optimaal is voor verkoop, of zelfs ter plaatse afstierven. Daarnaast werden de percelen minder intensief gedraineerd dan vroeger.

In het verleden werden populieren bossen op deze standplaatsen gekapt voor ze echt oud of dik werden of omgevormd naar inheems loofhout. Alle dikke bomen werden dan gekapt, waardoor het opnieuw enkele decennia duurt eer er opnieuw voldoende dikke bomen voorkomen. Daarnaast worden vanuit de open natuurwaarden heel wat valleigronden na aankoop omgevormd naar open natuur zoals hooilanden en natte ruigtes waardoor bomen definitief verdwijnen.

Ecologische meerwaarde bossen

Met de komst van deze kever wordt de ecologische meerwaarde van bossen met (oude) populieren aangetoond. Waar deze in het verleden onterecht aanzien werd als vegetaties zonder enige natuurwaarde, blijkt dat net dankzij enkele decennia privébossen met populieren in de valleien deze zeldzame kever terug waargenomen wordt!


Foto: © Tim Faasen

  • Start
  • Nieuws
  • Europees beschermde, glanzend rode vermiljoenkever, voor het eerst aangetroffen in Limburg. Een unicum voor België!