De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

herinrichting n75-Europalaan

Voorliggend project is de derde fase in de realisatie van de Centrumring rond het centrale winkelgebied van Genk: bedoeling is een goede bereikbaarheid en een goede verwerking voor het verkeer te bekomen en een verkeersvrij of verkeersluw binnengebied te creëren. Behalve fase I en fase II, die in het programma 1994-1996 werden gerealiseerd, werden ook heel wat centrumstraten en parkeerterreinen aangepakt. In het huidige programma zijn twee projecten ingediend: de afwerking van de parking Molenvijver (openbare verlichting) en de herinrichting van een aantal centrumstraten (Stationsstraat, Winterslagstraat, Klokstraat en Marktstraat).Het huidig voorliggend project houdt de herinrichting van de Europalaan in, tussen de Albert Remansstraat en een nieuw aan te leggen verbinding tussen Europalaan en Dieplaan, m.n. ten westen van het administratief en cultureel centrum. Op deze twee hoekpunten zijn rotondes voorzien, die de “entree” van het centrum markeren. Verder worden nog rotondes voorzien ter hoogte van de Bochtenlaan en de Centrumlaan; op de rotondes worden fonteinen voorzien. Vanaf deze rotondes wordt de snelheid geremd (zone 50): elke rijrichting heeft slechts 1 rijvak met smalle niet verhoogde middenberm. Links en rechts van de rijweg wordt een zone 30 voorzien. Voor de bussen worden aparte busbanen voorzien en daarnaast wordt een bedieningsweg met parkeerstrook aangelegd; het is in deze laatste zone dat de fietsers zich bewegen; aan de uiterste rand zijn voetpaden voorzien. De gemeente voorziet hier het nodige straatmeubilair en signalisatie. Er is tevens groening opgenomen. Verder wordt ook de RWA-riolering in dit project aangelegd (wegverharding en dakafvoer), die wordt afgevoerd naar de Dorpsbeek en de bestaande overstortleiding in de Rootenstraat. De totale werken worden geraamd op 290 mln. BEF, waarvan 151 mln. BEF ten laste van de gemeente; ruim 3,3 mln. voor werken in de Bochtenlaan worden niet in aanmerking genomen in dit project, omdat zij buiten het afgebakende centrumgebied van Genk zijn gelegen. De Vlaamse Gemeenschap (AWV) en de Lijn nemen de overige kosten voor hun rekening, m.n. respectievelijk 122.550.715 BF en 16.531.686 BEF.

Projectinformatie

Thema: levenskwaliteit en sociale cohesie

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1999

Partner: Stadsbestuur Genk

Financiën

Totale projectkosten: € 3.665.821,93

Europese subsidie: € 1.466.328,77

Geografische locatie project

Europalaan
3600 Genk

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Limburg speelt Europees - Vleva jouw brug tussen Vlaanderen en Europa

Nieuws

dinsdag, 24 maart 2020
Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering - themabeeld
Ondernemerschap is de grootste drijvende kracht voor werkgelegenheid en economische groei. Om meer ondernemerschap aan te trekken en de zin voor ondernemen aan te wakkeren, wilt de Europese Commissie...
dinsdag, 18 februari 2020
Limburg gaat klimaatneutraal. Klimaatactieplannen: van denken naar doen
Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan. Met deze klimaatactieplannen geven zij een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak....
woensdag, 11 december 2019
Beleidsverklaringen Philtjens en Vandeput
Op 11 december deelden gedeputeerden Philtjens en Vandeput hun beleidsvisie mee aan de provincieraadsleden tijdens de Decemberzittingen 2019. Gedeputeerde Philtjens sprak over de ambitie, de betekenis,...