De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

AMINAL: Begrazingsprojecten heidegebied Het Fonteintje en Dumonsheide te Koersel-Beringen

In een recente studie ‘Sturing en zonering van de recreatie rond het Fonteintje te Koersel-Beringen’ werden inrichtings- en beheersmaatregelen voorgesteld; het instellen van grote begrazingsblokken van 655 ha en 192 ha werd als mogelijke inrichtingsmaatregel besproken. Een eerste fase wordt hier voorgesteld met een gebied van 60 ha, onmiddellijk aansluitend bij het bezoekerscentrum De Watersnip en een tweede gebied van 100 ha, gelegen langs een nog in te richten wandelpad vanuit dit bezoekerscentrum (beide in Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijn en Impulsgebied van de vallei van de Zwarte Beek). De militaire overheid wenst een houten afrastering rond het gebied t.b.v. oefenende troepen. Veeroosters dienen geplaatst om de grote paden in het gebied open te kunnen houden. Met het project wil men de verdere achteruitgang van het heideareaal een halt toeroepen door het inzetten van grote begrazers als ‘natuurbeheerders’; op die manier wordt de planten- en dierenrijkdom van het gebied nog vergroot en neemt de attractiviteit toe. Ook de educatieve waarde, vooral in combinatie met het natuureducatief centrum De Watersnip neemt toe; vanuit het Centrum, maar vooral vanop de uitkijktoren van het Fonteintje kan men de begrazers in beide gebieden waarnemen. Op aanvraag zijn geleide wandelingen in het gebied mogelijk en op geregelde tijdstippen worden wandelingen georganiseerd.

Projectinformatie

Thema: duurzame ontwikkeling

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1997

Financiën

Totale projectkosten: € 198.059,49

Europese subsidie: € 65.359,63

Geografische locatie project

Grauwe Steenstraat 7
3582

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

donderdag, 05 juli 2018
Publiek tijdens Theater op de Markt
De Euregio Maas-Rijn is op sociaal, cultureel en economisch vlak een sterke regio. De regio is gelegen in het hart van Europa en strekt zich uit over drie landen. Ondanks de verschillen in taal, cultuur...
donderdag, 14 juni 2018
Leerlingen tijdens les in klaslokaal
Limburg is al bijna 45 jaar actieve partner van de Euregio Maas-Rijn (EMR). De EMR is verspreid over drie landen en gelegen in het hart van Europa. Samen met de andere partners zet Limburg zich in om...