De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

De Hummeltjes: nieuwbouw

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) dat zich thans, volgens de tabel op pagina 7 in het dossier op de 1ste (38m²), 2de (400m²) en derde verdieping (275m²) bevindt van het gebouw aan de Stadsomvaart in Hasselt, beantwoordt niet meer aan de huidige eisen terzake; er is bijgevolg een gevaar voor verlies van de erkenning van het CKG: verlies van tewerkstelling (33 jobs) en verlies van residentiële opvang- en preventieve begeleidingsmogelijkheden in de regio. Gezien het gebouw in de Stadsomvaart, waar zowel dagopvang, buitenschoolse opvang als CKG gehuisvest zijn, het saturatiepunt heeft bereikt, werd omwille van de bouwfysische kenmerken van het gebouw beslist, om voor het CKG een nieuwbouw te voorzien in het Hollandsveld op de hoek van de Generaal Lemanstraat en de Van Caeneghemlaan. Door deze verhuis, komt in het huidige gebouw, na verbouwingswerken — nodig om met verticale leefgroepen te kunnen werken — ruimte vrij om de dagopvang en ook de buitenschoolse opvang kwalitatief beter te huisvesten en tegelijkertijd de opvangcapaciteit te verhogen. In de dagopvang wordt een winst van 14 plaatsen mogelijk (met een verlies van 22 plaatsen volgens de huidige normen, is er theoretisch een winst van 36 plaatsen), terwijl voor de buitenschoolse opvang 22 bijkomende plaatsen kunnen gerealiseerd worden. De nieuwbouw voor het CKG dient echter eerst gerealiseerd, voor er sprake kan zijn van deze verbouwingswerken; de verhuis van het CKG wordt voorzien voor na het bouwverlof in 1999; de verbouwing aan het huidig gebouw wordt volgens de huidige raming voorzien tussen 1999 en 2001. Vermits de subsidiëring van een CKG niet past binnen de maatregelen van het Doelstelling 2-programma enerzijds, maar anderzijds door de promotor het engagement wordt aangegaan dat de vrijgekomen ruimte zal worden benut voor dagopvang en buitenschoolse opvang (die binnen de tijdslimiet van dit programma niet aanbesteed zullen zijn), heeft het secretariaat een voorstel uitgewerkt voor EFRO-toelage op basis van facturen voor de nieuwbouw van het CKG. De huidige verzekeringswaarde van het gebouw aan de Stadsomvaart bedraagt 92,7 miljoen. Dit staat voor een oppervlakte van 1.837 m² voor dagopvang en 713 m² (zonder daktuin) voor het CKG of een totale oppervlakte van 2.550 m²; dit geeft een m²-prijs van 36.353 BEF/m². Gebaseerd op de bijkomende ruimte voor dagopvang (438 m²) en buitenschoolse opvang (120 m²), tesamen 558 m², staat dit voor een waarde van 20.284.974 BEF; de theoretisch maximale EFRO-steun (35%) hierop, bedraagt afgerond 7.100.000 BEF. De vraag voor 5.000.000 BEF steun voor dit project lijkt dan ook gerechtvaardigd.

Projectinformatie

Thema: ondernemerschap en economische zaken

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1997

Financiën

Totale projectkosten: € 1.487.361,15

Europese subsidie: € 123.946,76

Geografische locatie project

Zuster Stanislaslaan 1
3500 Hasselt

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

dinsdag, 06 november 2018
beeld Europese Unie
Grensoverschrijdend samenwerken doet nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Om het potentieel van de Euregio Maas-Rijn te versterken en praktische barrières weg te werken, financiert het programma...
woensdag, 10 oktober 2018
Buitenkant Lab2Fab
Op het voormalige mijnterrein van Houthalen-Helchteren is gisteren Lab2Fab geopend. Jonge bedrijven binnen de cleantechsector kunnen er voortaan naar hartenlust experimenteren en testen. De cleantechcampus...
woensdag, 12 september 2018
45 studenten uit universiteiten en hogescholen van Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht komen deze week samen voor de eerste Euregionale zomercursus. Een week lang zullen ze ideeën, visies en...