De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Nolimpark cv: Uitbreiding industriezone Balendijk

In totaal wordt 140 ha uitgerust, bestemd voor verschillende soorten bedrijven: terrein voor een hoogwaardig en modern bedrijvenpark (noordwestelijk gedeelte), spoorweggebonden bedrijvenpark , mega-projecten en een K.M.O.-zone (oostelijk, aansluitend bij bestaande industriezone). Het betreft enkel de infrastructuurwerken, zonder nutsleidingen (openbare verlichting, water, gas, glasvezel…) De hoofdweg (7m) ontsluit het industrieterrein naar de N71. Aan weerzijden is een 2-richtingsfietspad voorzien, ingebed tussen 2 groene zones. In de uiterste buffer, die onmiddellijk aansluit bij de percelen, worden nutsleidingen en riolering voorzien; ook de afwatering van terreinen en van de wegenis gebeurt via grachten in deze buitenste zone. Deze hoofdweg wordt via een rotonde aangesloten op de N71 (externe ontsluiting); op het terrein worden nog 3 bijkomende rotondes voorzien t.b.v. een optimale verkeersgeleiding en om het verkeer af te remmen. De Balendijk is de bestaande weg die de grens vormt met de noordelijk gelegen K.M.O.-zone; hier wordt een bezinkingsgracht, een enkel fietspad langs beide zijden en langs de zuidzijde een bomenrij aangebracht. De binnenwegen ontsluiten samen met de Balendijk, de K.M.O.-zone. Er wordt een DWA-voorzien, die qua capaciteit reeds voorzien is op de uitbreiding ten zuiden van het spoor (420 ha), ten noorden van het spoor (80ha) en rond de Philipsfabrieken (130 ha); i.p.v. een basisdebiet van 35,5l/s wordt uitgegaan van 160l/s. De RWA gebeurt practisch volledig via infiltratie in de interne groenzones. Bedrijven dienen voldoende berging en infiltratie-oppervlakte te voorzien. Overloop naar de RWA-leiding langs de N71 is voorzien. Het effluent van afvalwaters van productieprocessen dat niet kan geloosd worden op de DWA-riool wordt via een leiding langs de hoofdweg verpompt naar het afvoerkanaal van Philips. De zonering voor de landscaping wordt vastgelegd in het goedgekeurde BPA. Er zijn ruime bufferzones voorzien, die de verbinding tussen bestaande groenzones moet waarborgen. Dit is het geval voor de zuidelijke en westelijke grens en in het oosten rondom een recreatieterrein. In het landscapingproject van de GOM zijn de K.M.O.-zone, de buffer rond het recreatiegebied, de interne linten opgenomen en de Balendijk opgenomen; in het voorliggende projectvoorstel wordt de beplanting rond de hoofdontsluitingsas opgenomen en de zuidelijke en westelijke bufferzones. De hoofdontsluitingsader is een 55 meter breed groen lint doorheen het terrein: hoge bomen en een 10 meter brede streekeigen groenaanplanting aan weerszijden van de weg, tevens buffer voor natuurlijke afwatering. Het gebied voor megaprojecten wordt omgeven door bufferzones variërend van 25 tot 50 meter breed (boom- en struiklaag). Het centrale gedeelte, wordt op enkele plaatsen onderbroken door groene linten van 10 meter breed met struiken en bomen. De K.M.O.-zone vindt aansluiting op de bestaande industriezone; er komen evenwel straatbomen langs de aangeduide wegen en een groenvoorziening van 10 meter langs weerszijden. De bestaande Balendijk wordt voorzien van fietspaden en een groene buffer van 10 meter met bomenrij.

Projectinformatie

Thema: ondernemerschap en economische zaken

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1999

Financiën

Totale projectkosten: € 8.037.970,62

Europese subsidie: € 2.721.987,16

Geografische locatie project

Balendijk
3920 Lommel

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

dinsdag, 06 november 2018
beeld Europese Unie
Grensoverschrijdend samenwerken doet nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Om het potentieel van de Euregio Maas-Rijn te versterken en praktische barrières weg te werken, financiert het programma...
woensdag, 10 oktober 2018
Buitenkant Lab2Fab
Op het voormalige mijnterrein van Houthalen-Helchteren is gisteren Lab2Fab geopend. Jonge bedrijven binnen de cleantechsector kunnen er voortaan naar hartenlust experimenteren en testen. De cleantechcampus...
woensdag, 12 september 2018
45 studenten uit universiteiten en hogescholen van Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht komen deze week samen voor de eerste Euregionale zomercursus. Een week lang zullen ze ideeën, visies en...