De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Nolimpark cv: Uitbreiding industriezone Balendijk

In totaal wordt 140 ha uitgerust, bestemd voor verschillende soorten bedrijven: terrein voor een hoogwaardig en modern bedrijvenpark (noordwestelijk gedeelte), spoorweggebonden bedrijvenpark , mega-projecten en een K.M.O.-zone (oostelijk, aansluitend bij bestaande industriezone). Het betreft enkel de infrastructuurwerken, zonder nutsleidingen (openbare verlichting, water, gas, glasvezel…) De hoofdweg (7m) ontsluit het industrieterrein naar de N71. Aan weerzijden is een 2-richtingsfietspad voorzien, ingebed tussen 2 groene zones. In de uiterste buffer, die onmiddellijk aansluit bij de percelen, worden nutsleidingen en riolering voorzien; ook de afwatering van terreinen en van de wegenis gebeurt via grachten in deze buitenste zone. Deze hoofdweg wordt via een rotonde aangesloten op de N71 (externe ontsluiting); op het terrein worden nog 3 bijkomende rotondes voorzien t.b.v. een optimale verkeersgeleiding en om het verkeer af te remmen. De Balendijk is de bestaande weg die de grens vormt met de noordelijk gelegen K.M.O.-zone; hier wordt een bezinkingsgracht, een enkel fietspad langs beide zijden en langs de zuidzijde een bomenrij aangebracht. De binnenwegen ontsluiten samen met de Balendijk, de K.M.O.-zone. Er wordt een DWA-voorzien, die qua capaciteit reeds voorzien is op de uitbreiding ten zuiden van het spoor (420 ha), ten noorden van het spoor (80ha) en rond de Philipsfabrieken (130 ha); i.p.v. een basisdebiet van 35,5l/s wordt uitgegaan van 160l/s. De RWA gebeurt practisch volledig via infiltratie in de interne groenzones. Bedrijven dienen voldoende berging en infiltratie-oppervlakte te voorzien. Overloop naar de RWA-leiding langs de N71 is voorzien. Het effluent van afvalwaters van productieprocessen dat niet kan geloosd worden op de DWA-riool wordt via een leiding langs de hoofdweg verpompt naar het afvoerkanaal van Philips. De zonering voor de landscaping wordt vastgelegd in het goedgekeurde BPA. Er zijn ruime bufferzones voorzien, die de verbinding tussen bestaande groenzones moet waarborgen. Dit is het geval voor de zuidelijke en westelijke grens en in het oosten rondom een recreatieterrein. In het landscapingproject van de GOM zijn de K.M.O.-zone, de buffer rond het recreatiegebied, de interne linten opgenomen en de Balendijk opgenomen; in het voorliggende projectvoorstel wordt de beplanting rond de hoofdontsluitingsas opgenomen en de zuidelijke en westelijke bufferzones. De hoofdontsluitingsader is een 55 meter breed groen lint doorheen het terrein: hoge bomen en een 10 meter brede streekeigen groenaanplanting aan weerszijden van de weg, tevens buffer voor natuurlijke afwatering. Het gebied voor megaprojecten wordt omgeven door bufferzones variërend van 25 tot 50 meter breed (boom- en struiklaag). Het centrale gedeelte, wordt op enkele plaatsen onderbroken door groene linten van 10 meter breed met struiken en bomen. De K.M.O.-zone vindt aansluiting op de bestaande industriezone; er komen evenwel straatbomen langs de aangeduide wegen en een groenvoorziening van 10 meter langs weerszijden. De bestaande Balendijk wordt voorzien van fietspaden en een groene buffer van 10 meter met bomenrij.

Projectinformatie

Thema: ondernemerschap en economische zaken

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1999

Financiën

Totale projectkosten: € 8.037.970,62

Europese subsidie: € 2.721.987,16

Geografische locatie project

Balendijk
3920 Lommel

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Limburg speelt Europees - Vleva jouw brug tussen Vlaanderen en Europa

Nieuws

donderdag, 15 oktober 2020
3D render van de derde vleugel BioVille
BioVille, de health- & care-incubator op de universitaire campus in Diepenbeek, viert dit jaar haar tienjarig bestaan en viert dat met een aantal nieuwe investeringen in de toekomst van de...
vrijdag, 25 september 2020
Europese en Limburgse vlag naast elkaar
De jongste jaren onderging de Limburgse economie een ingrijpende transitie. Vandaag werkt Limburg aan een groeistrategie om verder te excelleren. Om die ambitie te verbinden met de nieuwe Europese...