De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Houthalen-Helchteren: Wegen- en rioleringswerken en aanleg van opvangbekkens voor hemelwater op het voormalig ...

Het oorspronkelijk project werd ingediend door de Limburgse Reconversiemaatschappij N.V. (LRM N.V.) en werd goedgekeurd als 1ste reservedossier in het Doelstelling 2-programma 1994-1996. Het voorliggend projectvoorstel betekent een uitbreiding van het oorspronkelijk project.Een eerste deel van het project slaat op het noordelijk deel van het voormalig mijnterrein van Houthalen, nu eigendom van de gemeente Houthalen-Helchteren. Het sluit aan op het industrieterrein Centrum-Zuid, dat voor 90% volzet is. Er wordt een hoofdontsluitingsas voor zwaar verkeer voorzien (verharding van 6 meter breed met aan de rijweg aanliggende fietspaden (1,5 m); een rondpunt wordt voorzien als keerpunt; vanaf dit keerpunt tot de Meerstraat wordt een fietsverbinding voorzien van 2,5 m breed. Een tweede deel betreft het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. DWA-riolering is overal voorzien waar bedrijven zich kunnen vestigen (langs de weg en het fietspad) met afvoer via de Meerstraat naar de collector; via straatkolken komt het hemelwater in de RWA-riolering (deels open gracht) naast de weg. Volgens de “code van de goede praktijk” van de Vlaamse Gemeenschap dient, om de kwantitatieve impact op het oppervlaktewater te beperken, het hemelwater gebufferd te worden. Twee bufferbekkens worden voorzien, één ter hoogte van de Meerstraat (buffering bestaande industrie; het hemelwater van de toekomstige industrie dient gebufferd alvorens te lozen in de RWA-riolering) en één juist voor de inloop van de Laambeek.

Projectinformatie

Thema: ondernemerschap en economische zaken

Programma: Doelstelling 2 1997-1999

Startjaar: 1997

Financiën

Totale projectkosten: € 586.912,96

Europese subsidie: € 205.419,55

Geografische locatie project

Meerstraat
3530 Houthalen-Helchteren

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

donderdag, 14 juni 2018
Leerlingen tijdens les in klaslokaal
Limburg is al bijna 45 jaar actieve partner van de Euregio Maas-Rijn (EMR). De EMR is verspreid over drie landen en gelegen in het hart van Europa. Samen met de andere partners zet Limburg zich in om...