De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Mijnerfgoed

Binnen het uitdragen van een streekgerichte en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed wil de "Cel Mijnerfgoed" een onverwacht museaal project realiseren op de mijnsite in Beringen, een sturende rol spelen in de realisatie van de voorstellen die in het "Masterplan Mijnstreek" worden naar voor geschoven en een samenwerkingsverband uitbouwen met de verschillende erfgoedactoren en de mijnstreek, in samenspraak met het PCCE.

Een van de opdrachten van de Cel Mijnerfgoed is de opvolging en het overleg met de nieuwe projectgroep Be-Mine nv voor de realisatie van de herbestemming van de mijnsite in Beringen.

De werking van de Cel Mijnerfgoed omvat de volgende opdrachten:

 • de voorbereiding van een nieuw museaal project in het kader van de herbestemming van de mijnsite van Beringen
 • de begeleiding bij de realisatie van de voorstellen uit het masterplan voor de mijnstreek. Dit plan presenteerde een richtinggevende handleiding voor de verdere ontwikkeling, ontsluiting en promotie van het erfgoed van de Mijnstreek en is een hulp om een verdere streekgerichte visie te ontwikkelen en richting te geven aan het beleid van de mijngemeenten en andere relevante actoren.
 • inventarisatie van het beeldarchief van het Mijnmuseum en het Rijksarchief Hasselt met betrekking tot de koolmijnindustrie in de provincie Limburg.
 • het uitwerken, samen met het PCCE, van kleinschalige erfgoedprojecten.
 • begeleiding van de dossiers uit de mijnstreek die binnen E-xtra worden ingediend.
 • de uitbouw van een netwerk en het opzetten van samenwerkingsverbanden met partners die binnen het mijnerfgoedbeleid actief zijn.

De werking wordt in grote mate bepaald door de stand van zaken in het dossier voor de herbestemming van de mijnsite in Beringen en de daarin vooropgestelde timing.

Contactgegevens

Mijnerfgoed
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen

tel. 011 43 46 75
e-mail mijnerfgoed@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

 • 2 april 2018 (Paasmaandag)
 • 30 april 2018 (brugdag)
 • 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid)
 • 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
 • 11 mei 2018 (brugdag)
 • 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
 • 11 juli 2018 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • 21 juli 2018 (Nationale feestdag)
 • 15 augustus 2018 (OL Vrouw Hemelvaart)
 • 1 november 2018 (Allerheiligen)
 • 2 november 2018 (Allerzielen)
 • 11 november 2018 (Wapenstilstand)
 • 15 november 2018 (Koningsdag)
 • van 24 december tot en met 1 januari 2019 (collectieve sluiting)

Facebook